Logo Integruj!

Ukrajinská komunita na Slovensku

Ukrajina je náš sused. Podobne, ako sme my boli dlhý čas pod vplyvom Ruska, Ukrajina patrila priamo k Sovietskemu zväzu. Nie je to však jediné, čo nás spája. Máme spoločné slovanské korene, príbuznosť kultúry a podobnosť jazyka. Je toto všetko pre migrantov z Ukrajiny, žijúcich na Slovensku, výhoda alebo nie?