Logo Integruj!

Moslimovia na Slovensku

 

Hneď po prisťahovalcoch z kresťanských krajín je na Slovensku najväčšou komunitou migrantov z tretích krajín moslimská komunita. Svet islamu je nám, prevažne kresťanom, veľmi vzdialený a vďaka mediálnemu obrazu z neho máme trošku aj strach.