Logo Integruj!

Zaujímavé podujatia v Bratislave

Slovenská premiéra filmu „The Good Lie“ s Reese Witherspoonovou a premietanie dokumentu „Európa alebo smrť“ spojené s diskusiou sa uskutočnia v Bratislave v dňoch 25. a 26. augusta 2015 v rámci letného vzdelávacieho seminára „Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva“, ktorý organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku.

Integrácia na cestách „docestovala“

Presne rok od začiatku projektu Integrácia na cestách sa stretli členovia občianskeho združenia Local Media Institute v Bratislave s účastníkmi projektu a pozvanými hosťami, aby zhodnotili projekt, poďakovali sa za spoluprácu a predstavili fotografie Olesa Chereska z putovania po Slovensku. 

    Počas projektu zameraného na integráciu migrantov z tretích krajín v SR projektový tím precestoval viac než 3500 kilometrov, odvysielaných bolo viac než 350 minút televíznych besied a besied v stredných školác sa zúčastnilo viac než 600 študentov.  Odbornou garantkou projektu bola Marta Botíková, vedúca katedry etnológie FF UK Bratislava. Odborne spolupracovali aj Milan Hrabovský z MPSVaR a Miroslava Hlinčíková z IVO. Do projektu bolo priamo zapojených 11 migrantov. Pochádzali z Kuby, Afganistanu, Ukrajiny, Tadžikistanu, Indie, Iraku, Číny, Ruska, Somálska a Srbska. Počas projektu boli v desiatich slovenských mestách od Bardejova až po Bratislavu besedy so študentmi stredných škôl, besedy v lokálnych a regionálnych TV. Okrem toho projektový tím robil v každom meste anketu v uliciach na tému integrácia migrantov. Celé dianie fotografoval Oles Cheresko, pochádzajúci z Ukrajiny.

Čítať ďalej: Integrácia na cestách „docestovala“

Integrácia na cestách – Senica

Hovorí sa, že na záver to najlepšie. Naša posledná „integračná“ zastávka bola v meste, ktoré leží na československých hraniciach. Zo Senice na Moravu dôjdete aj pešo :) a prelínanie jazykov ale aj  kultúr a životov ľudí je tu úplne prirodzené. Seničané tak majú určitú dávku tolerancie v genetickej  výbave. V priestoroch Obchodnej akadémie so študentmi diskutovali  Marta Botíková, profesorka a  vedúca Katedry etnológie FF UK v Bratislave, Miroslava Hlinčíková, ktorá pôsobí ako  koordinátorka kvalitatívneho  výskumu v Inštitúte pre verejné otázky, Zaher Jaan Zaher, ktorý  pochádza z  Afganistanu a na Slovensko pôvodne prišiel študovať. Vtedy netušil, že sa stane jeho  druhým  domovom. Nováčikom v našom tíme bol sympatický Abdi Abdirahman Ahmed zo  Somálska. Na  Slovensko najskôr prišiel jeho otec,  koncom roku 2009 mu Slovensko vyhovelo a  mohla prísť aj  jeho rodina. Ahmed hovorí, že prišiel z horšieho do lepšieho a Slovensko má rád.  Po veľmi príjemnom stretnutí so študentmi nás čakalo rovnako príjemné a priateľské stretnutie v  TV SEN.

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Senica

Integrácia na cestách – Martin

Predposlednýkrát sme vyrazili na našu „integračnú cestu“ v utorok 28.januára 2014.

Tentokrát sme si to namierili  do Martina, do jediného mesta na Slovensku, ktoré má spracovanú integračnú stratégiu. Najskôr sme sa stretli so študentmi jedného z najstarších slovenských gymnázií - Gymnázia V.P.Tótha, potom sme  besedovali v štúdiu TV TURIEC. Tentokrát to bola čisto „dámska jazda“. Diskutovali Marta Botíková, profesorka a vedúca Katedry etnológie FF UK v Bratislave, Miroslava Hlinčíková, ktorá pôsobí ako koordinátorka kvalitatívneho výskumu v Inštitúte pre verejné otázky a Irina Giertlová, ktorá prišla na Slovensko študovať v septembri 2007 z Petrohradu. Dnes pôsobí ako  vedúca centra voľného času a vedúca dúbravskej tanečnej skupiny Irina Dance Group.  

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Martin

Integrácia na cestách – Bratislava

9.decembra 2013

V pondelok 9.decembra 2013 zavítala Integrácia na cestách do nášho hlavného mesta. Prvá zastávka bolo vychýrené Gymnázium Metodova. Študenti mali tentokrát možnosť diskutovať s profesorkou Martou Botíkovou, vedúcou Katedry etnológie FF UK v Bratislave – ináč absolventkou tohto gymnázia:).

Pani Botíková na stretnutie priniesla aj historickú fotografiu z jej gymnaziálnych čias :). Ďalšou diskutujúcou bola mimoriadne sympatická Iračanka Shahad Imad Essmat a Simon Wang, ktorý na Slovensko prišiel z Číny. Študentom dokonca zaspieval Loď do neznáma od Tublatanky :) . My sme sa na Metodke cítili výborne, dúfame, že to rovnako cítili aj študenti.

Naši hostia ani tentokrát nevynechali besedu v lokálnej televízii. Ľubica Pilzová s nimi na tému integrácie migrantov z tretích krajín v SR diskutovala v štúdiu Televízie Bratislava.

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Bratislava

Integrácia na cestách – Nové Zámky

20.11.2013

Ako bolo na juhu Slovenska? Perfektne. Študenti novozámockého  Gymnázia na Ulici M.R.Štefánika nás poriadne prekvapili! K diskusii ich nebolo treba ponúkať :) Zaujímalo ich naozaj všetko – rozdiely v kultúre, náboženstve, gastronómii, ale aj to, ako cudzinci vidia nás Slovákov a či sa v našej krajine stretli s prejavmi Intolerancie. A naši hostia im vďačne a úprimne odpovedali na všetky otázky. Je mimoriadne sympatické stretnúť mladých ľudí, ktorí majú vlastný názor, zdravé sebavedomie a chcú vedieť viac. Ďakujeme.

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Nové Zámky

Integrácia na cestách – Pezinok

23.októbra 2013, Pezinok

Manželia Bandana Dixit  a Akshay Kumar Dixit prišli na Slovensko študovať až z ďalekej Indie. Nakoniec sa tu rozhodli zostať. Založili si rodinu, vychovali deti a začali podnikať.  O kus svojho domova sa delia s každým,  kto príde do ich indickej reštaurácie v Bratislave. V Pezinku nechýbali ani etnologička Marta Botíková a Zaher Jaan Zaher – reprezentant afganskej komunity na Slovensku.  Toto sme do Pezinku priviezli my, A čo sme tam našli? Mimoriadne priateľskú atmosféru, otvorených mladých ľudí, mesto bez predsudkov, ľudí ochotných prijať medzi seba akéhokoľvek cudzinca. Že by to bolo tým vínom.... alebo tou multikultúrnou minulosťou? V každom prípade, ak ste cudzinec a hľadáte pre seba na Slovensku to správne miesto – skúste Pezinok. :)

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Pezinok

Integrácia na cestách – Spišská Nová Ves

27.septembra 2013, Spišská Nová Ves

Na prvú sériu besied v rámci našej „putovnej“ integrácie sme sa vybrali v piatok 27.septembra na Spiš. Najskôr sme sa stretli so sympatickými študentmi nádherného Gymnázia Školská ulica. Diskutovali s nimi Zaher Jaan Zaher, prezident Svetovej organizácie afganskych odborníkov (WAPO), Marta Botíková, vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropológie UK Bratislava. Milan Hrabovský, Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov MPSVaR a Nargis Rahmonová  z Tadžikistanu, ktorá na Slovensku pôsobí ako tlmočníčka, prekladateľka a učiteľka jazykov. Našou druhou zastávkou bola Televízia Reduta, opäť v prenádhernej historickej budove. Spišská Nová Ves je krásna a krásni sú aj ľudia, ktorí v nej žijú. Majú, bez rozdielu veku,  srdce otvorené pre inakosť . Pozrite si našu reportáž...

Čítať ďalej: Integrácia na cestách – Spišská Nová Ves