Logo Integruj!

Integrácia na cestách – Senica

Hovorí sa, že na záver to najlepšie. Naša posledná „integračná“ zastávka bola v meste, ktoré leží na československých hraniciach. Zo Senice na Moravu dôjdete aj pešo :) a prelínanie jazykov ale aj  kultúr a životov ľudí je tu úplne prirodzené. Seničané tak majú určitú dávku tolerancie v genetickej  výbave. V priestoroch Obchodnej akadémie so študentmi diskutovali  Marta Botíková, profesorka a  vedúca Katedry etnológie FF UK v Bratislave, Miroslava Hlinčíková, ktorá pôsobí ako  koordinátorka kvalitatívneho  výskumu v Inštitúte pre verejné otázky, Zaher Jaan Zaher, ktorý  pochádza z  Afganistanu a na Slovensko pôvodne prišiel študovať. Vtedy netušil, že sa stane jeho  druhým  domovom. Nováčikom v našom tíme bol sympatický Abdi Abdirahman Ahmed zo  Somálska. Na  Slovensko najskôr prišiel jeho otec,  koncom roku 2009 mu Slovensko vyhovelo a  mohla prísť aj  jeho rodina. Ahmed hovorí, že prišiel z horšieho do lepšieho a Slovensko má rád.  Po veľmi príjemnom stretnutí so študentmi nás čakalo rovnako príjemné a priateľské stretnutie v  TV SEN.