Logo Integruj!

Integrácia na cestách „docestovala“

Presne rok od začiatku projektu Integrácia na cestách sa stretli členovia občianskeho združenia Local Media Institute v Bratislave s účastníkmi projektu a pozvanými hosťami, aby zhodnotili projekt, poďakovali sa za spoluprácu a predstavili fotografie Olesa Chereska z putovania po Slovensku. 

    Počas projektu zameraného na integráciu migrantov z tretích krajín v SR projektový tím precestoval viac než 3500 kilometrov, odvysielaných bolo viac než 350 minút televíznych besied a besied v stredných školác sa zúčastnilo viac než 600 študentov.  Odbornou garantkou projektu bola Marta Botíková, vedúca katedry etnológie FF UK Bratislava. Odborne spolupracovali aj Milan Hrabovský z MPSVaR a Miroslava Hlinčíková z IVO. Do projektu bolo priamo zapojených 11 migrantov. Pochádzali z Kuby, Afganistanu, Ukrajiny, Tadžikistanu, Indie, Iraku, Číny, Ruska, Somálska a Srbska. Počas projektu boli v desiatich slovenských mestách od Bardejova až po Bratislavu besedy so študentmi stredných škôl, besedy v lokálnych a regionálnych TV. Okrem toho projektový tím robil v každom meste anketu v uliciach na tému integrácia migrantov. Celé dianie fotografoval Oles Cheresko, pochádzajúci z Ukrajiny.