Logo Integruj!

Integrácia na cestách – Vrbové/Piešťany

11.júna 2013, Vrbové/Ružomberok 

V utorok 11.júna 2013 sme sa vybrali na krásne miesto na úpätí Malých Karpát. Cieľom našej diskusie so študentmi bolo bilingválne Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom. So študentmi a neskôr v Televízii Karpaty Piešťany diskutovali Marta Botíková, vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropológie UK Bratislava. Milan Hrabovský, Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov MPSVaR, Svitlana Kebelesh- študentka diplomacie z Ukrajiny a Zaher Jaan Zaher, prezident Svetovej organizácie afganskych odborníkov (WAPO).

 

<img