Logo Integruj!

Integrácia na cestách – Spišská Nová Ves

27.septembra 2013, Spišská Nová Ves

Na prvú sériu besied v rámci našej „putovnej“ integrácie sme sa vybrali v piatok 27.septembra na Spiš. Najskôr sme sa stretli so sympatickými študentmi nádherného Gymnázia Školská ulica. Diskutovali s nimi Zaher Jaan Zaher, prezident Svetovej organizácie afganskych odborníkov (WAPO), Marta Botíková, vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropológie UK Bratislava. Milan Hrabovský, Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov MPSVaR a Nargis Rahmonová  z Tadžikistanu, ktorá na Slovensku pôsobí ako tlmočníčka, prekladateľka a učiteľka jazykov. Našou druhou zastávkou bola Televízia Reduta, opäť v prenádhernej historickej budove. Spišská Nová Ves je krásna a krásni sú aj ľudia, ktorí v nej žijú. Majú, bez rozdielu veku,  srdce otvorené pre inakosť . Pozrite si našu reportáž...

 

 

<img