Logo Integruj!

INTEGRUJ! I

Občianske združenie Local Media Institute pripravilo televíznu reláciu Integruj!, aby tak pomohlo integrácii migrantov na Slovensku. Projekt podporuje Ministerstvo vnútra SR a Európska únia prostredníctvom financovania z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

Migranti z tretích krajín sa integrujú na celom území Slovenska, pričom pomoc na ich integráciu sa sústreďuje hlavne v okolí veľkých miest (hlavne Bratislavy). No je nevyhnutné, aby informácie o vzdelávaní, o pracovných možnostiach, o legislatívnych náležitostiach legálneho pobytu na Slovensku, ako aj mnohé ďalšie dôležité informácie boli šírené a dostupné na celom území Slovenska. Televízne vysielanie spĺňa všetky kritériá na plošné šírenie širokého spektra dôležitých informácií, potrebných nielen na integráciu na Slovensku, ale aj pre každodenný život migranta. Televízne vysielanie zároveň dokáže prostredníctvom spätnej väzby veľmi pružne reagovať na aktuálne potreby migrantov, jeho príprava sa deje v reálnom čase a umožňuje interaktívnu komunikáciu migrantov s tvorcami konkrétnej relácie. Hlavnými cieľmi televízneho vysielania na verejnoprávnej úrovni je informovať a vzdelávať, a preto ak má byť vzdelávanie a informovanie migrantov úplné, nezaobíde sa bez tohto najširšieho komunikačného kanála. Televízia je najpopulárnejší komunikačný prostriedok. Preto sa relácia Integruj! vysielala vo verejnoprávnej televízii STV2 a v niekoľkých regionálnych a lokálnych televíziách.

Podpora integrácie migrantov sa nezaobíde bez informovania majoritnej spoločnosti. Práve televízna relácia na podporu integrácie migrantov súčasne oboznamuje majoritnú spoločnosť o živote migrantov na Slovensku, o ich problémoch, o ich možnostiach a prispieva tak k multikultúrnemu dialógu. Ľudia bez informácií mávajú predsudky, a práve informácie o živote komunít cudzincov na Slovensku, o ich činnostiach, aktivitách, o tom, aké majú možnosti integrácie do života na Slovensku, prispejú k odstraňovaniu týchto bariér.

1.diel Predstavenie projektu a jeho moderátora Azima Farhadiho

2.diel Druhy pobytov na Slovensku

3.diel Oslavy a sviatky

4.diel Uplatnenie sa na trhu práce

5.diel Deti migrantov

6.diel Svadobné zvyky

7.diel Jedlo nás spája

8.diel Je na Slovensku rasizmus?

9.diel Slovenská migračná politika

10.diel Kto migrantom pomáha