Logo Integruj!

Študenti diskutovali o migrantoch na Slovensku a ich integrácii

Katedra žurnalistiky v Bratislave privítala 20. novembra členov občianskeho združenia Local Media Institute (LMI). V rámci predmetu Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov študentom priblížili problematiku migrantov žijúcich na Slovensku a vo svete. Keďže je problematike migrantov a ich integrácie venovaná nedostatočná mediálna pozornosť, budúcich novinárov prekvapila rôznorodosť a početnosť menšín žijúcich nielen v hlavnom meste, ale aj ostatných regiónoch Slovenska.

 

Témou prednášky zahraničnej lektorky Samie Hathroubi, ktorá prijala pozvanie občianskeho združenia LMI, boli Súčasné problémy migrácie a integrácie, rozdiely a špecifiká. Ako francúzska občianka a dcéra dvoch imigrantov, ktorí prišli do Francúzska zo Severnej Afriky koncom 60-tych rokov, ilustrovala na vlastnom príklade problematiku xenofóbie voči francúzskym migrantom. Poslucháčom však vysvetlila, že prisťahovalectvo obohatilo Francúzsko nielen z ekonomického hľadiska, ale aj kultúrne, čo podnietilo vášnivú diskusiu. Zatiaľ čo niektorí študenti prejavili migrantom na Slovensku a myšlienke integrácie sympatie, iní sa vyjadrovali opatrnejšie. Prednášky sa zúčastnili aj koordinátor projektu Mgr. Mohammad Azim Farhadi a projektová manažérka Ing. Miroslava Čukanová.

 

Súčasťou prednášky bolo predstavenie projektu občianskeho združenia Local Media Institute, ktorým je televízna relácia Integruj! 2. Vzdelávacia relácia poukazuje na problémy migrantov z tretích krajín a širokej verejnosti približuje osudy konkrétnych ľudí, ktorí si zvykli nazývať Slovensko domovom, a ktorí svojou „inakosťou“ obohacujú našu spoločnosť. Televízne vysielanie dokáže prostredníctvom spätnej väzby zároveň veľmi pružne reagovať na aktuálne potreby migrantov. Jeho príprava sa deje v  reálnom čase a  umožňuje interaktívnu komunikáciu migrantov s  tvorcami relácie. Snahou občianskeho združenia Local Media Institute je, aby sa životné príbehy ľudí, ktorí na Slovensku hľadali – a našli – svoj nový domov, dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí, pretože problematika integrácie a migrácie Slovensko značne ovplyvňuje. Relácia Integruj! 2 sa vysiela vo verejnoprávnej televízii STV2 a  v  10 regionálnych a  lokálnych televíziách.

zdroj: www.webjournal.sk