Logo Integruj!

Zoči – voči :)

Občianske združenie Local Media Institute v rámci projektu  - TV relácia na podporu integrácie migrantov - Integruj! pod záštitou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, programu Solidarita pri riadení migračných tokov a Ministerstva vnútra zorganizovalo dňa 17.12.2012 o 17:00 v priestoroch reštaurácie BeAbout  „stretnutie novinárov a migrantov – NETWORKING“. Cieľom tohto  stretnutia bolo vytvorenie kontaktov medzi migrantmi na Slovensku a slovenskými  novinármi. 

Projekt Integruj! sa zameriaval na výrobu a celoslovenské vysielanie desiatich dielov televíznej relácie na podporu interkultúrneho dialógu, na zbližovanie kultúr a na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom prezentácie života jednotlivých komunít migrantov žijúcich na Slovensku. Snahou bolo prelomiť bariéry medzi cudzincami a majoritnou spoločnosťou.

Hoci slovenské médiá vo všeobecnosti prejavujú záujem o problematiku cudzincov žijúcich na Slovensku, mediálnych výstupov nie je veľa.  Dôvodom môže byť uzavretosť niektorých komunít migrantov a ich nie príliš veľká dôvera k médiám. Pokusom o prelomenie týchto bariér bolo práve stretnutie novinárov a migrantov – NETWORKING.

V rámci programu tohto stretnutia bol odvysielaný krátky zostrih z niektorých  častí relácie Integruj! Účastníci stretnutia si  mohli vymeniť svoje zážitky nielen z realizácie projektu, ale aj z osobného života. A bolo to mimoriadne príjemné stretnutie :)