Logo Integruj!

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Ministerstvu vnútra SR, Európskemu fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, zodpovednému orgánu  pre všeobecný program  Solidarita a riadenie migračných tokov za podporenie projektu „ TV relácia na podporu integrácie migrantov INTEGRUJ!“.

Naša vďaka predovšetkým patrí  všetkým migrantom, ktorí v našim reláciách účinkovali. Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili  aj za čas, ktorý ste nám venovali.  Bez Vás by to nešlo :) 

Za spoluprácu ďakujeme RTVS, okruhu STV2 a Spolku lokálnych televízií LOToS. 

Ďakujeme všetkým divákom, z radov cudzincov i majoritnej spoločnosti za ich vernosť relácii Integruj a za mnohé povzbudzujúce slová.

Občianske združenie Local Media Institute ďakuje aj všetkým spolupracovníkom za ich nadšenie a profesionalitu pri realizácii projektu.

Veríme, že predstavenie jednotlivých komunít cudzincov a  životné príbehy ľudí z rôznych krajín, ktorí na Slovensku hľadali a našli si voj nový domov,  sa dotkli vášho srdca :)

LMI