Logo Integruj!

Integruj 2

Druhý diel projektu Integruj! a aj rovnomennej televíznej relácie zameral svoju pozornosť na jednotlivé komunity migrantov. V desiatich dieloch sme slovenskej verejnosti prostredníctvom verejnoprávnej televízie RTVS (STV2) a desiatich regionálnych televízií predstavili tieto komunity:

-Afgánnska komunita

-Vietnamská komunita

-Latinskoamerická komunita

-Čínska komunita

-Africká komunita

-Indická komunita

-Ukrajinská komunita

-Ruská komunita

-Kubánska komunita

-Moslimská komunita

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou prostredníctvom financovania z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Ministerstvu vnútra SR, Európskemu fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, zodpovednému orgánu  pre všeobecný program  Solidarita a riadenie migračných tokov za podporenie projektu „ TV relácia na podporu integrácie migrantov INTEGRUJ!“.

Naša vďaka predovšetkým patrí  všetkým migrantom, ktorí v našim reláciách účinkovali. Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili  aj za čas, ktorý ste nám venovali.  Bez Vás by to nešlo :) 

Za spoluprácu ďakujeme RTVS, okruhu STV2 a Spolku lokálnych televízií LOToS. 

Ďakujeme všetkým divákom, z radov cudzincov i majoritnej spoločnosti za ich vernosť relácii Integruj a za mnohé povzbudzujúce slová.

Občianske združenie Local Media Institute ďakuje aj všetkým spolupracovníkom za ich nadšenie a profesionalitu pri realizácii projektu.

Veríme, že predstavenie jednotlivých komunít cudzincov a  životné príbehy ľudí z rôznych krajín, ktorí na Slovensku hľadali a našli si voj nový domov,  sa dotkli vášho srdca :)

LMI

 

Zoči – voči :)

Občianske združenie Local Media Institute v rámci projektu  - TV relácia na podporu integrácie migrantov - Integruj! pod záštitou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, programu Solidarita pri riadení migračných tokov a Ministerstva vnútra zorganizovalo dňa 17.12.2012 o 17:00 v priestoroch reštaurácie BeAbout  „stretnutie novinárov a migrantov – NETWORKING“. Cieľom tohto  stretnutia bolo vytvorenie kontaktov medzi migrantmi na Slovensku a slovenskými  novinármi. 

Projekt Integruj! sa zameriaval na výrobu a celoslovenské vysielanie desiatich dielov televíznej relácie na podporu interkultúrneho dialógu, na zbližovanie kultúr a na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom prezentácie života jednotlivých komunít migrantov žijúcich na Slovensku. Snahou bolo prelomiť bariéry medzi cudzincami a majoritnou spoločnosťou.

Hoci slovenské médiá vo všeobecnosti prejavujú záujem o problematiku cudzincov žijúcich na Slovensku, mediálnych výstupov nie je veľa.  Dôvodom môže byť uzavretosť niektorých komunít migrantov a ich nie príliš veľká dôvera k médiám. Pokusom o prelomenie týchto bariér bolo práve stretnutie novinárov a migrantov – NETWORKING.

V rámci programu tohto stretnutia bol odvysielaný krátky zostrih z niektorých  častí relácie Integruj! Účastníci stretnutia si  mohli vymeniť svoje zážitky nielen z realizácie projektu, ale aj z osobného života. A bolo to mimoriadne príjemné stretnutie :)

Čítať ďalej: Zoči – voči :)

Študenti diskutovali o migrantoch na Slovensku a ich integrácii

Katedra žurnalistiky v Bratislave privítala 20. novembra členov občianskeho združenia Local Media Institute (LMI). V rámci predmetu Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov študentom priblížili problematiku migrantov žijúcich na Slovensku a vo svete. Keďže je problematike migrantov a ich integrácie venovaná nedostatočná mediálna pozornosť, budúcich novinárov prekvapila rôznorodosť a početnosť menšín žijúcich nielen v hlavnom meste, ale aj ostatných regiónoch Slovenska.

Čítať ďalej: Študenti diskutovali o migrantoch na Slovensku a ich integrácii