Logo Integruj!

O nás

Občianske združenie Local Media Institute sme založili v roku 2007. Ako pracovníci lokálnej Televízie Handlová  sme spolu so študentmi žurnalistiky Mohammadom Azimom Farhadim a Jankou Murínovou  zrealizovali dva úspešné projekty rozvojovej pomoci v Afganistane. V tejto krajine, v meste Kunduz, sme realizovali projekt obnovy televízie, ktorá v tejto severnej provincii vysiela. Celkové náklady na  realizáciu projektov boli takmer 100 tisíc EUR (3 milióny korún). Prvý projekt podporila medzinárodná organizácia pre rozvojovú pomoc UNDP a SlovakAid, druhý projekt podporila Ambasáda USA na Slovensku. Vďaka týmto projektom pracovníci lokálnej televízie Kunduz pripravujú vysielanie novými technológiami a moderným spôsobom. Informácie sa tak v celej provincii šíria rýchlejšie, čo je pre krajinu, kde je televízia kvôli vysokej negramotnosti významným zdrojom informácií, mimoriadne dôležité. Nezanedbateľný bol aj prínos novej relácie s názvom „Zdravotnícky magazín“, v ktorom lekári radia matkám v starostlivosti o deti.

       Koncom roku 2007 sme podali, už ako občianske združenie Local Media Institute, ďalší mediálny projekt. Tentoraz to bolo v Srbskom meste Kovačica. Projekt pod názvom „Mediálne centrum Kovačica“ bol zameraný na kompletnú rekonštrukciu mediálneho prostredia v Kovačici. Začínal sa rekonštrukciou budovy, nákupom technologickej časti a vzdelávaním pracovníkov televízie. Projekt podporila agentúra SlovakAid celkovou sumou 212 200 EUR. Multikultúrne prostredie najtolerantnejšej obce Európy, s televíziou vysielajúcou v štyroch jazykoch, bolo veľkou výzvou. Projekt bol úspešný, Televízia RTV OK Kovačica je technicky vybavená lepšie ako štátna televízia v Novom Sade. Veľký pokrok urobili aj pracovníci televízie. Projekt bol úspešne ukončený vo februári 2010.

       V roku 2010 sa občianske združenie Local Media Institute úspešne uchádzalo na Ministerstve vnútra SR o grant na projekt podpory integrácie príslušníkov tretích krajín na Slovensku prostredníctvom televízneho vysielania. Výsledkom bol projekt televíznej relácie Integruj!, ktorého súčasťou je aj tento web portál.  Projekt Integruj I. a Integruj II. sme realizovali v rokoch 2011 a 2012. V marci 2013 sme začali s realizáciou voľného pokračovania projektu Integruj pod názvom Integrácia na cestách. Projekty boli podporené zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.