Logo Integruj!

Pracovné poradenstvo pre migrantov

Ako podnikať na Slovensku

Podmienky podnikania, zoznam dokladov, ktoré na podnikanie potrebujem, ako aj druhy živnostenských oprávnení.

 

O vydanie živnostenského oprávnenia musí cudzinec požiadať na Živnostenskom odbore Obvodného úradu. V tlačive musí uviesť:

 

1)      základné osobné údaje

 

2)      obchodné meno

 

3)      obchodné aktivity (vybraté z obchodného katalógu-zoznamu oprávnených činností umiestnených na web stránke Národného obchodného registra)

 

4)      miesto podnikania

 

5)      dátum začiatku podnikania

 

6)      termín obchodovania v prípade, že sa licencia vydáva na limitovaný čas podnikania

 

V tlačive treba  rozpísať všetky ekonomické činnosti, ktorými sa bude migrant zaoberať. Na aktivity v rozsahu voľnej živnosti nepotrebuje ani koncesiu ani doklad o vzdelaní. No potrebuje výpis z registra trestov zo Slovenska. Za založenie živnosti sa platí poplatok 3 eurá. Živnosť vydajú až na základe povolenia na pobyt. Preto migrant musí ísť na cudzineckú políciu, kde ho získa. K žiadosti o povolenie na pobyt za účelom podnikania treba pripojiť doklady ako nájomná zmluva, doklad o finančnom zabezpečení, dve fotky pasového formátu, doklad o bezúhonnosti a ďalšie. Výpis z registra trestov z krajiny migranta musí byť s apostilom alebo superlegalizovaný.

 

Keď žiadosť cudzinecká polícia spracuje, čo bude najneskôr do 90 dní, budú migranta informovať. Preto musí žiadateľ do tlačiva uviesť, kde preberie rozhodnutie a následne povolenie. A ešte treba priložiť kolky vo výške správneho poplatku, k žiadosti je to vo výške 232 EUR. Za vydanie dokladu o pobyt je to 4,50 EUR.

 

Po udelení pobytu  treba ešte zájsť do zdravotnej a sociálnej poisťovne, potom vybaviť potvrdenie z nemocnice z oddelenia cudzokrajných chorôb, že žiadnou chorobou netrpí.

 

S povolením od polície pôjde migrant na živnostenský odbor, kde podá kompletnú žiadosť. Od tejto chvíle môže na Slovensku legálne podnikať. Živnostenský list dostane do 7 dní.

 

Podnikateľ sa musí ešte registrovať na štatistickom úrade a na daňovom úrade. Tým splní všetky podmienky, aby na Slovensku mohol dlhodobo podnikať.

 

link na ďalšie informácie je

 http://mic.iom.sk/sk/praca/podnikanie.html?layout=default