Logo Integruj!

Africká komunita na Slovensku

Na Slovensku radi používame termín Afričania. Ani si neuvedomujeme, že tak hádžeme do jedného vreca ľudí rôznych národností, príslušníkov rôznych etník, náboženstiev a kultúr jedného obrovského a veľmi rozmanitého kontinentu. Na druhej starne je tak trochu úsmevné, že všetkých migrantov z Afriky u nás na Slovensku zjednocuje slovenčina.